13. Ulusal Aydınlatma Kongresi, IstanbulLight ile eş zamanlı olarak 06-07 Ekim 2021 tarihlerinde Istanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Günümüzde LED ışık kaynaklarının kullanımının yaygınlaşması ile değişen aydınlatma sektörü, dijitalleşme gereği nesnelerin interneti, büyük veri ve yapay zeka gibi ileri teknolojiler ile dönüşüm göstermeye başlamıştır. Farklılaşan çalışma ve yaşam koşulları sonucunda aydınlatma ve sağlık ilişkisi, insan odaklı aydınlatma gibi öne çıkan konular da bu dönüşümün önemini arttırmaktadır. Bu gelişimler ışığında 13. Ulusal Aydınlatma Kongresi’nin ana teması “Aydınlatmada Dönüşüm” olarak belirlenmiştir.

Kongrenin Temel Konu Başlıkları

Aydınlatmada Dijital Dönüşüm

Aydınlatmanın Çevreye Etkisi

Aydınlatma ve Sağlık

İnsan Odaklı Aydınlatma

Ürün Tasarımında Dönüşüm

Aydınlatma Tasarımında Dönüşüm

Kongre Takvimi

17 Mayıs 2021: Bildiri özetlerinin son gönderilme tarihi

31 Mayıs 2021: Özet değerlendirme sonuçlarının katılımcılara bildirilmesi

30 Temmuz 2021: Bildiri tam metinlerinin son gönderilme tarihi

27 Ağustos 2021: Bildiri tam metinlerinin değerlendirme sonuçlarının katılımcılara bildirilmesi

Bildiri Özeti: Hazırlanan çalışmanın başlığı, amacı, yöntemi ve beklenen sonuçlarını kapsayan en az 400 kelimelik bildiri özetlerinin 17 Mayıs 2021 tarihine kadar Kongre Sekreterliği’ne gönderilmesi gerekmektedir.

Kayıt formu için tıklayınız.

Pandemi sebebiyle kongre katılım ücretleri daha sonra ilan edilecektir.

13. Ulusal Aydınlatma Kongresi belirlenen altı konu başlığına ek olarak, ATMK’nin temsilcisi olduğu Uluslararası Aydınlatma Komisyonu’nun (CIE) bölümlerini oluşturan; “görme ve renk, ışık ve ışınımın fiziksel ölçümü, iç ortam ve aydınlatma tasarımı, ulaşım ve dış aydınlatma uygulamaları, fotobiyoloji ve fotokimya, görüntü teknolojisi” genel konularının da ele alınacağı sunumlu bildiri ve/veya posterlere açıktır.

Kongre süresince aydınlatmada çalışan bilim insanları ile sektördeki araştırma, tasarım, uygulama, üretim gibi farklı konuların temsilcileri bir araya gelerek “Aydınlatmada Dönüşüm”e yönelik güncel uygulamaları ve geleceğe ilişkin önerileri ortak bir platformda detaylı olarak irdeleme ve tartışma olanağı bulacaklardır.

13. Ulusal Aydınlatma Kongresi’ne, yukarıda belirtilen alanlarda çalışan bilim insanlarını, kamu görevlileri, sektör temsilcileri, lisans ve lisansüstü düzeyde konuya ilgi duyan öğrenciler davetlidir.

Fuar Sonuç Raporu 2019

Stand ile Katılımcı Olun

Neden Katılmalısınız?