Küresel Ticaret Yapabilmenin Yeni Şartı

Yeşil Üretim

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, Çin’in 2060 Karbon Nötr olma hedefi, Amerika’nın Yeşil Ekonomiye geçişi ile ticaret yeniden şekillenmeye başladı ve bu değişim ile küresel ticaret yapabilmenin yeni şartı da yeşil üretim yapmak haline geliyor.  Yeşil üretim; enerjiden üretimde kullanılan girdilere ve ömrü tamamlanan ürünlerin oluşturduğu kirliliğe kadar ürettiğimiz ürünün çevreye etkilerinin minimum olacak şekilde üretilmesidir. Bu üretim süreci yürürlüğe konulan yeni yönetmelikler, standartlar ile düzenlenmektedir.  Küresel ticaretin oyuncusu olmak isteyen üreticiler de bu yeni yönetmeliklere uyumlu ürünler üretmelidir.

Bugün aydınlatma gereçleri imalatçıları için olmazsa olmaz, piyasaya güvenli ürün arz etmek ve bu çerçevede Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik ile Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğine uygun üretim gerçekleştirmektir. Ancak ticaretin yeşil üretimi desteklediği bu yeni dönemde, aydınlatma gereçleri imalatçılarının kısa tanımları ile Eko Tasarım Yönetmeliği, Enerji Etiketlemesi Yönetmeliği, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Yönetmeliği ve Kimyasalların Kısıtlanması Yönetmelikleri ile ürünlerini uyumlu hale getirmesi de gerekmektedir. Böylece rekabet avantajının elde edileceği de şüphesizdir. 

Eko Tasarım Yönetmeliği ve Enerji Etiketlemesi Yönetmeliği yenilenerek 2021 yılının Eylül ayında Avrupa ile eş zamanlı olarak Türkiye‘de yürürlüğe girecek. 

Bahsi geçen bu yönetmeliklerden Eko Tasarım Yönetmeliği ve Enerji Etiketlemesi Yönetmeliğinin yenilenerek 2021 yılının Eylül ayında Avrupa ile eş zamanlı olarak Türkiye'de de yürürlüğe girmesi için çalışmalar hızla devam etmektedir. Yenilenen Eko Tasarım Yönetmeliği halen yürürlükte olan üç farklı yönetmeliğin bir araya getirilerek düzenlenmesi, Enerji Etiketlemesi Yönetmeliği ise halihazırda olan yönetmeliğin revizyonudur ve her ikisi de sektöre önemli değişiklikler getirecektir. Bu değişiklikler yeni bir dönemin başlangıcıdır.

Yenilenen Eko Tasarım Yönetmeliği ile ışık performansı ve kalitesi ile ilgili gereklilikleri yerine getiremeyen bazı geleneksel aydınlatma teknolojilerinin kullanım dışı bırakılması söz konusu iken, içeren ürünlerdeki ışık kaynakları ve kontrol cihazları için çıkarılabilir ve değiştirilebilir olmak gereksinimleri ile üreticilerimizin tasarımlarını yeniden gözden geçirmesi gerekecektir. Yeni Enerji Etiketlemesi Yönetmeliğine gelince tüm ışık kaynakları yeni yönetmeliğin kapsamına girerken, bu yönetmelikte armatür ifadesi olmaması pek çoğumuzu şaşırtabilir ancak yepyeni bir tanım olan ve yönetmeliğin önemli değişikliği olan içeren ürün tanımı armatürü kapsamaktadır. Bu ürün, içerdiği ışık kaynağının çıkarılabilir ve değiştirilebilir olmasına bağlı olarak bir ışık kaynağı olarak kabul edilir ve etiketlenmelidir. Yeni nesil etiketlerin daha basit bir ölçek (A’dan G’ye) içermesi sebebiyle farklı ürünler arasında enerji verimliliğini karşılaştırmak daha kolay olacaktır.

Değişen ülke hedefleri, değişen ticaret, değişen düzenlemeler…bu kadar çok değişimden bahsettiğimiz bu günlerde galiba hepimizin kendimize sorması gereken değişime hazır olup olmadığımızdır. Unutmamalıyız ki bu değişimin sonucu küresel ticaretin bir oyuncusu olma fırsatının yanı sıra; verimli, uzun ömürlü ve kirliliği minimize edilen ürünler üretebilmektir.


Zeynep Akkaya Hakkında

1970 yılında Ankara da doğdu. Sonrasında babasının görev aldığı ülkemizin farklı il ve ilçelerinde ilk, orta ve lise eğitimini tamamladı. 1992'de İTÜ Elektrik ve Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Üniversite mezuniyetinin ardından önce İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü programını tamamladı. Ağabeyimin teşviki ile kısa bir süre yurtdışında bulundu.1994 yılından beri de Aydınlatma Sektöründe farklı görev ve sorumluluklarla profesyonel yolculuğuna devam etmektedir. Evli ve 1 erkek çocuk annesidir. Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği Genel Sekreteri , Aydınlatma Türk Milli Komitesi Üyesi, Elektrik Tesisat Portalı Çalışma Grupları Gönüllüsüdür.