Aydınlatmanın Karanlık Yüzü – Acil Aydınlatma

Acil aydınlatma sistemi, bir binada normal aydınlatma sisteminin; yangın, deprem, terör, sabotaj gibi nedenlerle devre dışı kalması halinde derhal otomatik olarak devreye girerek, insanların karanlıkta kalmadan güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlayan ikincil bir aydınlatma türüdür. Acil aydınlatma sisteminin amacı acil bir durumda hızlı ve güvenli bir tahliye sağlayarak can kayıplarını önlemektir. Bina maliyetinde on binde bir kadar bütçesi olmadığı halde can güvenliği açısından en önemli unsurlardan birisidir. 

20. yüzyılın ortasından itibaren sanayi, ticaret ve kentleşmenin gelişmesi ile birbirinden güzel modern yapılar ortaya çıktı. Bu yapılarda yaşanan üzücü olaylar yüksek can kayıplarına neden oldu. Ülkeler can kayıplarının önlenmesi için yasa, yönetmelik ve standartlar çıkardı. Bu önlemler yaşanan yeni olaylardan ders alınarak, gelişen teknolojiler doğrultusunda artarak devam etmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de topluma açık binalarda Acil Aydınlatma sisteminin kurulması, aylık ve yıllık testlerinin yapılması, kayıtların tutulması, saklanması ve herhangi bir soruşturma durumunda resmi makamlara sunulması yasal bir zorunluluktur. Ülkemizde; 1999 depremi sonrası yayınlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”, Avrupa Birliği uyum yasaları kapsamında yayınlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği” gibi yönetmelikler, ürün ve uygulamaya yönelik standartlar ile yasal mevzuat Avrupa’ya uyumlu hale getirilmiştir.

Acil aydınlatma sistemi; acil durumda aydınlatma sağlayan acil aydınlatma armatürleri ve tahliye yönünü gösteren ışıklı acil yönlendirme armatürlerinden oluşur. Normalde ihtiyaç duyulan bir aydınlatma türü olmadığı için insan hayatının hafife alındığı en belirgin konulardan birisidir. Gerektiği gibi çalışmaması halinde riski insan hayatıdır, ihtiyaç olduğu an gerektiği gibi çalışmasını garanti altına almak için yönetmelik ve standartlar gereği her bir armatür; ayda en az bir kez kısa süreli, yılda en az bir kez de beyan süresi kadar test edilmelidir. Bu testler sırasında herhangi bir lamba veya batarya sorunu tespit edilirse bu uygunsuzluk en kısa sürede düzeltilmeli ve armatürün düzgün çalışır hale gelmesi sağlanmalıdır.

Orta ve büyük ölçekli binalarda bulunan yüzlerce hatta binlerce acil aydınlatma armatürünün tek tek test edilmesi, kayıtlarının tutulması, saklanması gibi faaliyetlerin gerektiği gibi yapılması pratikte mümkün değildir. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde bir olay sonucu can kaybı olduğunda, soruşturma sonucu bir eksiklik olduğu bulunursa; bina sahibi ve yöneticilerine ağır tazminatlar, para, hapis ve meslekten men etme gibi cezalar verilmektedir. Günümüzde bu sorun maliyet avantajı da sağlayan “Otomatik Test” ve “Merkezi İzleme” gibi otomasyona yönelik acil aydınlatma standartları ile çözülebilmektedir. Acil aydınlatma armatürleri “akıllı” olarak tasarlanmakta, belli zamanlarda kendi elektriğini keserek lamba ve bataryayı test etmekte, bir sorun varsa bunu mesela DALI, KNX, Modbus gibi bağlı olduğu otomasyon sistemi üzerinden merkezi izleme sistemine iletmekte ve gereken müdahalenin yapılarak cihazların hep düzgün bir şekilde çalışması sağlanmaktadır. 23 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan “Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemi Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi”ne göre artık ülkemizde de kullanıcı yükünün 200’den fazla veya acil aydınlatma cihazının 100’den fazla olduğu kamu ve özel binalarda Merkezi İzleme yapılması gerekmektedir


Kevork Benlioğlu Hakkında

1958 yılında İstanbul’da doğan Kevork Benlioğlu, 1977 yılında Kabataş Erkek Lisesinden, 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Fakültesi’nden, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi olarak mezun oldu. Üniversite mezuniyetinin ardından aydınlatma, yangın ve güvenlik konularında Ar-Ge ve üretim mühendisi olarak çalıştı. 1984 yılında Kayseri’de askerlik görevini yaparken Erciyes Üniversitesi’nde endüstriyel elektronik konusunda dersler verdi. Acil aydınlatma konusunda yurt içi ve yurt dışında başarılı projelere imza atan EEC ELECTRONICS’e 1990 yılında ortak olarak katıldı, halen Genel Müdür olarak çalışmaktadır. Sektörde gelişimi önemseyen Kevork Benlioğlu AGID Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği’nin kurucu üyelerinden birisi olup üç dönemden beri Başkan Yardımcısı olarak çalışmaktadır. Aydınlatma Türk Milli Komitesinin 2011-2019 yılları arasındaki üç dönemde yönetim kurulunda görev almıştır. Türkak Türkiye Akreditasyon Kurumunda aydınlatma laboratuvarlarının denetlemesi konusunda Teknik Uzman olarak görev almaktadır. TÜYAK Türkiye Yangından Korunma Vakfı ve Derneği, ETMD Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği, İMSAD İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği ile ETP Elektrik Tesisat Portalı’nın muhtelif komisyonlarında görev almaktadır. Tüyak tarafından sektöre dağıtılan Acil Aydınlatma Kılavuzunun hazırlanmasını sağlamıştır. Aydınlatma ile ilgili muhtelif bildirileri ile faydalı model ve endüstriyel tasarım tescil belgeleri bulunmaktadır. Scuba, yüzey destekli dalış, yelken, kayak, seyahat, sinama ve teknoloji tutkunu olan Kevork Benlioğlu ingilizce bilmekte olup, evli ve iki kız babasıdır.

 

İlginizi çekebilecek diğer Konuk Yazarlarımız...